Kurzový lístok 1€
Warning: file(http://www.ecb.europa.eu/euro.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /DISK2/WWW/trisviste.sk/www/_content_right.php on line 7
USD
CZK
PLN
GBP
HUF
CHF
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO :
Evidencia : spracovávanie mesačne, štvrťročne, ročne
         - u nás, alebo u klienta
Platby : na základe faktúry - splatnosť 15 dní
Ceny :
- zápis v denníku :
 • platca DPH : 0,83 € (25,- Sk)/ položka
 • neplatca DPH : 0,66 € (20,- Sk)/ položka
- kniha sociálneho fondu : 16,60 € (500,- Sk)/ rok
- spracovanie výkazu DPH mesačne : 3,32 € (100,- Sk)
- spracovanie výkazu DPH štvrťročne : 9,96 € (300,- Sk)
- vypracovanie štatistických výkazov :
 • mesačný : 3,32 € (100,- Sk)/ výkaz
 • štvrťročný : 9,96 € (300,- Sk)/ výkaz
 • ročný : 19,92 € (600,- Sk)/ výkaz
- kniha jázd : 6,64 € (200,- Sk)/ mesiac
- spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania /§ 7/ : 49,79 € (1500,- Sk)/ §, každý ďalší § : 16,60 € (500,- Sk)/ kus
- priznanie k dani z motorových vozidiel : 16,60 € (500,- Sk)/ kus
- výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkov : 16,60 € (500,- Sk)/ rok


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO :
Evidencia : spracovávanie mesačne, štvrťročne, ročne - u nás, alebo u klienta
Platby : na základe faktúr - splatnosť 15 dní
- kompletné vedenie evidencie účtovných prípadov, saldokonta dodávateľov a odberateľov, evidencia DPH, majetku, jázd.
Ceny :
- zápis v účtovnom denníku : 0,66 € (20,- Sk)/ položka
- ročné výkazy / súvaha, výsledovka, príloha / 33,19 € (1000,- Sk)
- daňové priznanie 66,39 € (2000,- Sk)
- spracovanie výkazu DPH
 • mesačne 3,32 € (100,- Sk)
 • štvrťročne 9,96 € (300,- Sk)
- spracovanie knihy jázd 6,64 € (200,- Sk)/ mesiac / auto
- vypracovanie štatistických výkazov
 • mesačné 3,32 € (100,- Sk)
 • štvrťročné 9,96 € (300,- Sk)
 • ročné 19,92 € (600,- Sk)
- uzávierka - výsledovka, súvaha
 • mesačne 3,32 € (100,- Sk)
 • štvrťročne 9,96 € (300,- Sk)
 • ročne 16,60 € (500,- Sk)
- evidencia majetku 3,32 € (100,- Sk)/ kus
- priznanie k dani z motorových vozidiel 16,60 € (500,- Sk)/ kus
© Tri svište ~ Design By SDM ~ Powered by Artis Omnis, s.r.o.